Anna Maria

Pulkki

Visual Artist


Artist’s statement


Maalaan näkymätöntä maailmaa ja sisäisiä kuviani toisten nähtäväksi usein abstraktin ekspressionismin keinoin. Rakastan värejä ja maalaukseni ovat hyvinkin värikkäitä.

Pidän yleensä aina luonnoskirjaa mukanani. Kirjoitan ja piirrän siihen havaintojani. Minua kiinnostaa kaikki ympärilläni. Erityisesti rakennukset, luonto eläimineen ja tietysti ihmiset. Suuri osa tekemistäni havainnoista ja muistiinpanoista jää luonnoskirjani pimentoon. Kokoan luonnoskirjani elementtejä yhteen ja alan rakentaa kuvaa, jonka koen tärkeäksi ilmaista. Maalauksiini päätyy vain tosi harvat asiat ja nekin muuttuvat kankaalla maalatessani toisenlaisiksi sommitelman ja värien tullessa mukaan.

Maailma, jossa elämme on ahdistava koronapandemioineen, ydinsotauhkineen, ilmastonmuutoksineen, terrorismeineen. Kuvaan kaikenlaista aistimaani ja kokemaani ympäriltäni. Välillä tuon kaiken elämän raadollisuuden esiin. Haluan päästää katsojan useimmiten kuitenkin lepoon maailman totuutta värikkäissä, epätodellisissa maalauksissani.
In English


In my art I portray the invisible world and my inner impressions by means of abstract expressionism. I am fond of colors and my paintings are very colorful.

I almost always carry a sketchbook with me. I write and draw my perceptions in it. I am interested in everything around me, especially buildings, nature and wildlife and, of course, people. I am frequently inspired by the mere sounds, smells, shapes, colors and movement I observe.

Most of these observations remain as notes in my sketchbook and only a few end up in my paintings where they evolve when composition and color are added.

The world around us is distressing with the threats of corona pandemia, terrorism, nuclear war and climate change. This anguish is also reflected in my art, though more often I just intend to offer my viewers a break from it when they look at my imaginary, abstract and colorful paintings.